Tőzsde szótár, tőzsdei alapfogalmak. A leggyakoribb idegen kifejezések és magyar megfelelőjük.


Account– Számla

Account Ballance– Pénzmennyiség az adott számlán

Acquisition– Akvizíció. Vállalatban történő tulajdonszerzés elsődlegesen szakmai, és nem spekulációs célból.

Agent– Ügynök

AMEX (American Stock Exchange)– Amerikai értéktőzsde

Appreciation– Felértékelődés, áremelkedés.

Arbitrage– Arbitrázs. Uganazon terméken, és időben, de eltérő piacon fennálló árkülönbözet.

Ask– A valutapár eladási ára (offer).

Auction– Árverés. Licitálás útján végrehajtott értékesítés.


Base Currency– Bázis deviza, a devizapárok első eleme.

Blue Chip– Olyan nagy forgalmú részvény, ami az adott piac tőzsdeindexében és az ország gazdaságában meghatározó súlyt képvisel.

Bear Market– Csökkenő trend.

Bid– A valutapár vételi ára (ezen az áron tudjuk eladni az illető valutát)

BOJ (Bank of Japan)– Japán jegybank

Bonds– Kötvények

Broker– Bróker

Bubor (Budapest Interbank Offered Rate)– Budapesti bankközi, referencia jellegű kínálati kamatláb.

Bull Market– Növekvő trend.

BUX– Budapesti értéktőzsde részvényindexe


Cable– A GBP/USD devizapár beceneve.

Candlestick Chart– Gyertyagrafikon

Capital Market– Tőkepiac

Cash Flow– A vállalkozás pénzügyi helyzetének változását mutatja egy adott időszak alatt.

Central Bank– Központi bank

Chart– Grafikon.

Chartist– Az a kereskedő, aki kizárólag technikai elemzés segítségével hoz kereskedési döntéseket.

Clearing– Banki, pénzügyi elszámolási folyamat.

Commission– Jutalék. Egyfajta díj, amit a brókerek számítanak fel a megbízások végrehajtásáért.

Consumer Price Index (CPI)– Fogyasztói árindex. Fontos gazdasági mutatószám.

Contract– Kontraktus, kereskedési mennyiség, kötésegység. Devizapároknál egysége a Lot.

Convertible Currency– Konvertibilis valuta. A nemzetközi pénzpiacon bárhol bármely valutára átváltható valuta.

Country Risk– Országkockázat.

Cross Rate– Keresztárfolyam. Két fizetőeszköz egymással szemben jegyzett árfolyama.

Currency Risk– Devizakockázat. Valamely instrumentumba történő befektetés során azt a kockázatot jelöli, hogy a befektetés időtartama alatt megváltozik-e annak a devizának az árfolyama, melyben az eszközt nyilvántartják.


DAX– Frankfurti (német) tőzsde indexe.

Day Trading– Napon belüli kereskedési stílus. A pozíciókat azonos napon nyitják és zárják.

Dealer– Kereskedő.

Deficit– Hiány

Defláció– A fogyasztói árak csökkenése.

Dematerializáció– Az értékpapír fizikai formájának megszüntetése, ami után az már csak elektronikus formában elérhető.

Deposit– Letét, betét

Depreciation/decline– Egy valuta árfolyamának csökkenése.

Derivative– Származtatott.

Deutsche Bundesbank– Német Szövetségi Bank

Devaluation– Leértékelés

Deviza– Készpénzt helyettesítő fizetési eszközök gyűjtőneve a nemzetközi elszámolásokban.

Diverzifikáció– A befektetés kockázatának megosztása több termék közt.

DJIA (Dow Jones Industrial Average)– New York tőzsdéjének indexe.


EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)– Üzemi eredmény mutatószáma

Economic– Gazdaság.

Efficient Market– „Hatékony piac” elmélet, mely szerint az árba minden információ azonnal beépül.

Estimated Annual Income– Becsült éves bevétel/jövedelem.

European Central Bank (ECB)– Európai Központi Bank

Export– Külföldre irányuló áru és szolgáltatás értékesítés.


Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)– USA betétbiztosítási vállalat.

Federal Reserve (FED)– Amerikai Központi Bank

FIFO (First in-First out)– Készletkezelési mód, melyben a legelőször vásárolt tétel kerül legelőször értékesítésre. 

Fiskális politika– Költségvetési potitika. 

Fixed Exchange Rate– Rögzített árfolyam

Fixed Interest– Fix kamatozású

Floating Rate Interest– Változó kamatozású

Forex (FX), Foreign Exchange– Nemzetközi Devizapiac.

Forex trader– Devizakereskedő.

Forward Rate Agreements (FRA’s)– Határidős kamatláb megállapodás.

FTSE100 (Financial Times Stock Exchange)– Londoni tőzsde részvényindexe

Fundamental Analysis– Fundamentális elemzés.

Funds– Fundamentumok, kötvények.

Futures– Határidős.


G7 (Group 7)– G7 csoport. A világ vezető gazdasági hatalmainak tanácskozása. Tagjai: USA, Japán, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Kanada.

GDP– A bruttó hazai összterméket kifejező mutatószám.

GTC (Good till cancelled)– Visszavonásig érvényes megbízástípus.

GTD (Good for day)– Nap végéig érvényes megbízástípus.


Hedge– Fedezeti

Hedge fund– Fedezeti alap


Import– Külföldről történő áru és szolgáltatás beszerzés.

Inflation– Infláció, pénzromlás.

Interest Rate Swaps (IRS)– Kamatswap

International Swaps and Derivatives Association (ISDA)– Nemzetközi Swap-és Származékos Szövetség (ISDA)

Intervenció– A központi bank piaci beavatkozása az ország fizetőeszközének árbefolyásolása érdekében.

Investment Bank– Befektetési Bank

IPO (Initial Public Offering)– Értékpapír első nyílváos forgalomba hozatala.

IT (Information Technology)– Számítógépes, és internetes szektor gyűjtőneve.


K+F– Kutatás- Fejlesztés

KELER– Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt

Korrekció– Egy instrumentum jelentős árváltozását követő, azzal ellentétes irányú ármozgás.

Krach– Tőzsdei összeomlás.


Leading Indicators– Vezető mutatók. A gazdasági változásokat próbálják előrejelezni a segítségükkel.

Leverage– Tőkeáttét.

LIBOR (London Inter-Bank Offer Rate)– Londoni bankok egymásnak felajánlott hitelkamatainak napi szintű, speciális átlagolása.

Limit order– Limit áras megbízás.

Liquid Assets– Likvid eszközök. Olyan instrumentumok, amik könnyen és gyorsan fizetőeszközre válthatóak.

Liquidity– Likviditás, piaci aktivitás.

Long– Vételi pozíció


Margin– Rendelkezésre álló tőkénk.

Margin Call– Veszteséges pozició esetében következik be, a brókercég automatikusan zárrja az illető veszteséges kötést.

Monetáris politika– A gazdaság pénzügyi szabályozása, irányítója a jegybank.

Moving Averages– Mozgóátlagok


NASDAQ– Amerika új elektronikus tőzsdéje.

NIKKEI– A tokiói tőzsde részvényindexe

NYSE (New York Stock Exchange)– New Yorki tőzsde


Open Position– Nyitott pozició.

Order– Megbízás.

OTC (Over The Counter Market)– Tőzsdén kívüli ügylet.


P/E– Árfolyam / nyereség arány. Fontos mutatószám  a részvények értékelésekor.

Pip– Pont, az árfolyamváltozás mértékegysége

Price– Ár.

Privatizáció– Állami tulajdon magánkézbe juttatása.

Profit Warning– Vállalatok előzetes bejelentése arról, ha a várható profit jeletősen el fog térni a negyedéves elvárástól. 


Recesszió– Gazdasági csökkenést, stagnálást jelentő kifejezés.

Resistance– Ellenállás.

Risk– Rizikó, kockázat.

Roll-Over– Átkötés. A lejárt határidős ügylet megújítása.


S&P 500– Jelentős amerikai tőzsdeindex

Short– Eladási pozíció. A kereskedő az instrumentum esésére számít.

Spekuláció– Olyan ügylet, amin a kezdeményezője a tőkéje felhasználásával, és kockázatvállalással igyekszik nyereséget elérni.

Spike– Tüske, hirtelen árfolyamingadozás. A gyertyák testéhez képest túl hosszú kanócokat is ennek nevezzük.

Spot rate– Aktuális árfolyam.

Spread– Az eladási és vételi ár közötti különbség, a brókercég profitja.

Stop Loss– Veszteségminimalizáló megbízástípus.

Support– Támasz.

Szufficit– Költségvetési többlet.


Technical analysis– Technikai analízis

THM– Teljes Hiteldíj Mutató


Used Margin– Felhasznált tőke.

 

Valuta– Valamely ország törvényes fizetőeszköze. Készpénz

 

Ha ismersz olyan kifejezést, ami még nem szerepel a szótárban, írd meg hozzászólásban! Köszönöm!